poniedziałek, 20 grudzień 2010 14:55 | Komunikaty

KOMUNIKAT

dla mieszkańców dzielnicy Gdańsk - Sobieszewo w sprawie zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z przyznaniem decyzją nr SE. NS-30/4710/30/MK/10 z dnia 09.11.2010 r. drugiej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w strefie zaopatrzenia z ujęcia wody w Gdańsku - Sobieszewie w terminie do dnia 12 listopada 2013 r.

Informuje, że:

  • na przestrzeni lat 2007 – 2010 w wodzie do spożycia fluor występował w ilościach min. 1,62 mg/l do maks. 2,83 mg/l;
  • stężenia fluoru w wodzie do spożycia wyższe niż 1,5 mg/l niosą ze sobą ryzyko fluorozy zębów, natomiast znacznie wyższe stężenia – fluorozy kości szkieletowych ;
  • w dalszym ciągu nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpróchniczej;
  • w dalszym ciągu do mycia zębów należy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru;
  • nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, usuwanie z wody nadmiaru fluorków jest procesem bardzo trudnym;
  • Saur Neptun Gdańsk S.A. wraz z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. planują w latach 2011-2013 realizację inwestycji związanej z połączeniem sieci wodociągowej Wyspy Sobieszewskiej  z tzw. centralnym systemem wodociągowym  Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Wodno – Ściekowego  etap II ( GPWŚ2 );
  • Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z udzieloną drugą zgodą na odstępstwo od wartości parametrycznej dla fluorków w wodzie wodociągowej  w Gdańsku – Sobieszewie zapewnia doradztwo konsumentom, dla których odstępstwo może stanowić szczególne ryzyko [ tel. ( 58 ) 520 40 08 lub (58) 344 73 00  wew. 247 ].

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

Elżbieta Charytoniuk

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco