poniedziałek, 20 grudzień 2010 14:48 | Komunikaty

KOMUNIKAT

dla mieszkańców dzielnicy Gdańsk - Płonia Wielka w sprawie zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z przyznaniem decyzją nr SE. NS-30/4710/31/MK/10 z dnia 14.12.2010 r. drugiej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotynów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w dzielnicy Płonia Wielka w Gdańsku w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Informuje, że:

  • na przestrzeni lat 2007 – 2010 w wodzie do spożycia azotyny występowały 
  • w ilościach min. 0,013 mg/l do maks. 1,49 mg/l;
  • stężenie azotynów w wodzie do spożycia wyższe niż 1 mg/l niesie ze sobą ryzyko wystąpienia methemoglobinemii u niemowląt i małych dzieci;
  • w przypadku przekroczenia wartości 1 mg/l w wodzie, firma Saur Neptun Gdańsk S.A. została zobowiązana do poinformowania o tym odbiorców wody, jak również do poinformowania o zakazie używania tej wody do przygotowywania posiłków dla niemowląt i małych dzieci z jednoczesnym dostarczaniem dla tej grupy ludności wody do spożycia odpowiadającej wymaganiom sanitarnym;
  • nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów;
  • Saur Neptun Gdańsk S.A. wraz z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. planują w latach 2011-2013 realizację inwestycji związanej z połączeniem sieci wodociągowej Wyspy Sobieszewskiej  i Płoni Wielkiej z tzw. centralnym systemem wodociągowym  Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Wodno – Ściekowego  etap II ( GPWŚ2 );
  • Do czasu realizacji inwestycji j.w., firma SNG S.A. w Gdańsku zobowiązała się do prowadzenia częstego płukania sieci wodociągowej (wodnego 
  • i hydropneumatycznego), a ponadto w celu ograniczenia stagnacji wody w sieci, zainstalowany został na przepompowni ścieków Bogatka automatyczny zawór samopłuczący;
  • Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z udzieloną drugą zgodą na odstępstwo od wartości parametrycznej dla azotynów w wodzie wodociągowej  w Gdańsku – Płonia Wielka zapewnia doradztwo konsumentom, dla których odstępstwo może stanowić szczególne ryzyko [ tel. ( 58 ) 520 40 08 lub  ( 58 ) 344 73 00  wew. 247 ].

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

Elżbieta Charytoniuk

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco