środa, 14 listopad 2012 15:22 | Aktualności

Odświeżamy nasze miasta.

TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 15 listopada organizuje pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka szkolenie w ramach realizacji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

Adresatami szkolenia są funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono również przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa pomorskiego.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.30 – 13.30 w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

            

Obecnie trwa realizacja drugiej edycji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” o zasięgu ogólnokrajowym.

Założenia projektu powstały w oparciu o:

  • znowelizowaną ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • Ramową Konwencję Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu - do tej pory Konwencję podpisało 174 kraje (w tym Polska 14 czerwca 2004 r.),
  • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2010-2013,
  • sytuację epidemiologiczną – w Polsce nadal pali co 3 jej mieszkaniec.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease), we współpracy ze Światową Fundacją ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation). Obie organizacje są zrzeszone w ramach Inicjatywy Bloomberga, założonej przez Michaela Bloomberga, burmistrza Nowego Jorku.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco