poniedziałek, 16 kwiecień 2012 15:15 | Aktualności

WRĘCZENIE DYPLOMÓW DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

„ZAKŁAD PRACY WOLNY OD DYMU TYTONIOWEGO”

W dniu 27 marca br. w sali BHP Stoczni Remontowej w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla pracowników, którzy ukończyli kolejną edycję realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, przy współpracy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE, Programu Antynikotynowego „Zakład pracy wolny od dymu tytoniowego”.

 

Były to dwie pierwsze grupy osób, które od listopada 2011 roku uczestniczyły w Programie. Brali oni w tym czasie udział w cyklicznie odbywających się spotkaniach z organizatorami, podczas których prowadzona była akcja informacyjno - motywacyjna, wykonywane badania spirometryczne i poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także testy uzależnień od nikotyny oraz poradnictwo i pomoc ze strony psychologa.

Jako wyraz podsumowania tych działań, popartych ogromnym osobistym zaangażowaniem i wysiłkiem woli ze strony uczestników, pracownicy WOMP i Oddziału OZiPZ WSSE mieli przyjemność i zaszczyt zorganizować uroczyste wręczenie dwunastu osobom dyplomów ukończenia Programu, przez co rozumieć należy nie tylko samo uczestnictwo w spotkaniach, ale przede wszystkim – skuteczne zerwanie z nałogiem.

Dyplomy wręczały panie Elżbieta Wójtowicz oraz lek. med. Katarzyna Lewosiuk z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Na spotkaniu obecny był też przedstawiciel kierownictwa Stoczni Północnej oraz Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE, jako współorganizatora Programu.

Wszystkim uhonorowanym uczestnikom składamy ogromne gratulacje i życzymy wytrwałości w nikotynowej abstynencji!

 

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco