wtorek, 20 październik 2015 10:15 | Aktualności

W dniach 15-16 października br. w Jastrzębiej Górze odbyło się seminarium „Przyjazna szkoła - uśmiechnięty uczeń”. Spotkanie było adresowane do dyrektorów,  nauczycieli,  i koordynatorów szkół promujących zdrowie województwa pomorskiego oraz placówek oświatowych zainteresowanych Programem „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Organizatorami konferencji byli Pomorski Kurator Oświaty, „Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Celem dwudniowego seminarium było poszukiwanie skutecznych rozwiązań w dążeniu do zmniejszenia zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, ukazanie praktycznych działań szkół i placówek w obszarze promocji zdrowia i dobrych praktyk żywieniowych w szkołach województwa pomorskiego.

Jednym z tematów poruszanych na seminarium była problematyka dopalaczy. Prezentację  „Co trzeba i warto wiedzieć o dopalaczach (środkach zastępczych)?" wygłosili przedstawiciele Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zadawania pytań w zakresie wdrażania w praktyce szkolnej zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).

Seminarium uświetnił występ grupy teatralnej – teatru szkolnego „Orator” z Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Gdyni im. Adama Mickiewicza, tegorocznego laureata Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Uzależnienia wokół nas”, który został zorganizowany przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Podczas konferencji uczestnikom zostały udostępnione materiały edukacyjne nt. profilaktyki uzależnień w tym zatruć środkami zastępczymi, profilaktyki HIV.AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu.
 

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco