piątek, 30 październik 2015 10:33 | Aktualności

W dniach 28 i 29 października br. w Gdańsku i Słupsku odbyły się jednodniowe konferencje dla dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Celem konferencji było podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach poprzez przekazanie  nauczycielom i osobom pracującym na co dzień z młodzieżą aktualnej wiedzy oraz wskazanie wybranych sposobów rozwiązywania problemów związanych z dopalaczami w szkole i przemocy rówieśniczej wynikającej z uprzedzeń rasowych, wyznaniowych oraz wobec imigrantów i uchodźców.

Przedstawiciel Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wygłosił wykład pod tytułem „Co warto wiedzieć o dopalaczach jako środkach zastępczych oraz skutkach ich działania?”, podczas którego przybliżył problematykę dopalaczy oraz omówił działania profilaktyczne podejmowane i planowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa pomorskiego.

Podczas konferencji uczestnikom zostały udostępnione materiały edukacyjne nt. profilaktyki uzależnień w tym zatruć środkami zastępczymi, profilaktyki HIV/AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco