piątek, 20 listopad 2015 14:00 | Aktualności

18 listopada br. w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej odbyła się konferencja pt. „Dopalacze oraz zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – problem współczesnej szkoły”. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Celem konferencji było podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach poprzez przekazanie nauczycielom i osobom pracującym na co dzień z młodzieżą aktualnej wiedzy oraz wskazanie wybranych sposobów rozwiązywania problemów związanych z dopalaczami w szkole.

Przedstawiciel Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pani Agnieszka Bramska-Bartoszewicz kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży wygłosiła wykład pod tytułem „Co warto wiedzieć o dopalaczach jako środkach zastępczych oraz skutkach ich działania?”, podczas którego przybliżyła problematykę dopalaczy oraz omówiła działania profilaktyczne podejmowane i planowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa pomorskiego.

Podczas konferencji uczestnikom zostały udostępnione materiały edukacyjne nt. profilaktyki uzależnień w tym zatruć środkami zastępczymi, profilaktyki HIV/AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu.

 

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco