piątek, 10 czerwiec 2016 12:40 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei” planują realizację dwóch programów profilaktycznych: „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”. Adresatami programów są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Programy mają na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z zakażeniami HBV i HCV oraz sposobów zapobiegania im, a także wczesnego wykrywania zachorowań i profilaktyki czerniaka. Realizację programów przewidziano na rok szkolny 2016/2017.

W realizację programów zaangażowani będą wychowawcy oraz nauczyciele, którzy przeprowadzą zajęcia edukacyjne związane z wyżej wymienioną problematyką. Zostaną oni w tym celu wyposażeni w wysokiej jakości materiały dydaktyczne, które będą przekazane koordynatorom szkolnym podczas spotkań szkoleniowych na początku roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów pomorskich szkół ponadgimnazjalnych do zgłaszania swoich placówek do udziału w programach.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco