wtorek, 09 maj 2017 14:28 | Aktualności

Ospa wietrzna jest chorobą nieprzewidywalną. Wprawdzie najczęściej jej przebieg jest łagodny ale zdarzają się również zachorowania wymagające hospitalizacji. Nie da się przewidzieć u kogo dojdzie do powikłań. Komplikacje mogą wystąpić również u zdrowych dzieci, uważanych za odporne.  Świadome narażenie dziecka na zachorowanie jest obarczone trudnym do przewidzenia ryzykiem; u dziecka, które zachorowało na ospę mogą wystąpić poważne powikłania, np. zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, sepsy lub nawet zgonu.

Ospa party jest przejawem nieodpowiedzialności rodziców. W Polsce istnieją bezpieczne szczepionki przeciwko ospie wietrznej. Program szczepień ochronnych umożliwia skorzystanie z bezpłatnych szczepień m.in dla dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych. Warunkiem przeprowadzenia bezpłatnego szczepienia jest zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka/grupy żłobkowej lub klubu dziecięcego.

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest zalecane dla wszystkich osób, które nie chorowały i nie były szczepione, jak również dla kobiet w ciąży, które nie chorowały na ospę wietrzną. Obecnie w Polsce obowiązuje dwudawkowy schemat szczepienia z minimalnym odstępem pomiędzy dawkami wynoszącym 6 tygodni. Schemat ten dotyczy dzieci i dorosłych.

pdf Więcej informacji na temat ospy (356 KB)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco