poniedziałek, 02 październik 2017 12:49 | Aktualności

Dyrektorzy,
nauczyciele chemii,
pracownicy
szkół/placówek województwa pomorskiego

Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragną gorąco zachęcić do wzięcia udziału pracowników Państwa placówki w badaniu ankietowym dotyczącym warunków pracy w pracowniach chemicznych.

Wnioski z przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane do opracowania i wdrożenia ewentualnych zmian i ulepszeń w obszarach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz bieżącego nadzoru pedagogicznego. Działania te mają sprzyjać podniesieniu poziomu bezpieczeństwa podczas zajęć odbywających się w szkolnych pracowniach chemicznych.

Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone online w terminie do 13 listopada 2017 roku – taka forma pozwoli na sprawny przebieg procesu wypełniania ankiet, ułatwi również zebranie odpowiedzi oraz sformułowanie końcowych wniosków. Ankieta jest anonimowa.

Wnioski z wyników ankiety zostaną wykorzystane do przygotowania i zorganizowania wojewódzkiej konferencji poświęconej pracowniom chemicznym w placówkach oświatowych. Konferencja skierowana będzie do środowiska pedagogicznego, zaś jej organizacja zaplanowana jest na początek 2018 roku

Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:
http://www.kuratorium.gda.pl/badanie-ankietowe-dotyczace-warunkow-pracy-w-pracowniach-chemicznych/

  • Aktualności
  • poniedziałek, 02 październik 2017 12:49
  • poniedziałek, 02 październik 2017 12:52

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco