wtorek, 05 grudzień 2017 09:45 | Aktualności

Nadmierne i niekontrolowane spożywanie suplementów diety może wywoływać niekorzystne skutki zdrowotne. Niektóre suplementy diety, zwłaszcza witaminowe, zawierają niczym nie uzasadnione bardzo wysokie dawki witamin, wielokrotnie przekraczające dzienne zapotrzebowanie na dany składnik. Ponadto stosowanie kilku suplementów diety i leków o zbliżonym składzie może spowodować przedawkowanie danej substancji aktywnej. Szczególnie niebezpieczne mogą być preparaty złożone, zawierające wiele różnych związków, w tym pochodzenia roślinnego, stosowane bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Coraz częściej przedsiębiorcy, wbrew obowiązującym przepisom prawa, wprowadzają do obrotu suplementy diety zawierające składniki roślinne, które nie posiadają historii spożycia w Unii Europejskiej. Zagrożeniem dla zdrowia mogą być suplementy na bazie ziół z medycyny dalekowschodniej. Podkreślić należy, że „działanie” roślin uzależnione jest od obecności w nich określonych substancji czynnych, będących produktami metabolizmu roślin, a stosowanie ich w żywności niesie za sobą ryzyko niekontrolowanego spożycia szeregu substancji chemicznych. Należy mieć na uwadze, że dla większości z nich nie ma dostatecznej ilości badań dotyczących odległych skutków zdrowotnych ich stosowania. Składniki czynne roślin mogą wchodzić w interakcje z produktami leczniczymi, co może powodować przyspieszenie lub spowolnienia metabolizmu leków, zmniejszenie ich aktywności lub wystąpienie toksyczności.
Uzasadnione jest więc zachowanie szczególnej ostrożności przy stosowaniu suplementów diety przez osoby przyjmujące leki. W obrocie mogą znajdować się również zafałszowane suplementy diety, których rzeczywisty skład różni się od deklaracji producenta. Nieuczciwi sprzedawcy mogą oferować nielegalne suplementy diety groźne dla zdrowia lub życia. Dotyczy to w głównej mierze produktów sprzedawanych za pośrednictwem Internetu lub z niewiadomego źródła.

Przykładami składników, które aktualnie nie mogą być stosowane w suplementach diety są: Acacia rigidula, Epimedium grandiflorum, Dendrobium nobile, Hoodia gordonii, Rauwolfia vomitoria, Eurycoma longifolia, siarczan agmatyny, 1,3-dimetyloamylamina (DMAA), 5-HTP (5-Hydroksy-L-tryptofan), johimbina, azotan kreatyny.

Suplementy diety służą do uzupełnienia codziennej diety w brakujące składniki. Prawidłowo zbilansowana dieta pokrywa zapotrzebowanie na składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementami diety nie zastąpimy właściwego, zrównoważonego sposobu odżywiania, jak również aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Nie powinno się stosować suplementów diety bez uzasadnienia, bez przemyślenia bądź pod wpływem reklamy.

Nie należy mylić suplementów diety z lekami. Zgodnie z ustawodawstwem suplementy diety są żywnością, mimo że ich forma (kapsułka, tabletka, syrop, fiolka) zbliżona jest do leków. Część suplementów diety jest sprzedawana w aptekach, jednak nie zmienia to faktu, że są środkami spożywczymi. Aby nie doszło do pomyłki kupienia suplementu diety zamiast leku, należy czytać informacje umieszczone na opakowaniu lub zapytać farmaceutę. Każdy suplement diety musi zawierać określenie „suplement diety”. Nie należy kupować suplementów diety niewiadomego pochodzenie oraz z podejrzanych źródeł, a w przypadku zakupu przez Internet zachować szczególną ostrożność.

Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu suplement diety jest zobowiązany powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady wprowadzania do obrotu suplementów diety określają przepisy art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia. [Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.]. Ponadto Główny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej www.rejestrzp.gis.gov.pl prowadzi ogólnodostępny rejestr, w którym można sprawdzić czy dany suplement diety został zgłoszony oraz czy nie zawiera niedozwolonych składników. Bezpośredni nadzór nad wprowadzaniem do obrotu, znakowaniem, prezentacją i reklamą suplementów diety sprawują właściwe ze względu na siedzibę podmiotu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Przepisy prawa żywnościowego przewidują sankcje karne dla podmiotów prowadzących obrót suplementami diety bez spełnienia określonych wymagań. Rozpoczęcie działalności w zakresie sprzedaży suplementów diety, również przez Internet, jest możliwe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia lub rejestracji podmiotu oraz wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przedsiębiorca, który prowadzi taką działalność bez złożenia wymaganego wniosku podlega karze pieniężnej do 5000 zł. Dodatkowo przedsiębiorcy grozi kara pieniężna nakładana w formie decyzji przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przypadku stwierdzenia wprowadzania do obrotu suplementów diety, których znakowanie, prezentacja i reklama naruszają obowiązujące przepisy w tym zakresie. Należy tu podkreślić, że naruszeniem stanowiącym najczęstszą podstawę do nałożenia kary pieniężnej jest informacja zawierająca treści przypisujące suplementom diety właściwości lecznicze lub sugerujące, że stanowią one remedium na liczne dolegliwości oraz szybką poprawę zdrowia.

W 2017 roku Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nałożył 18 kar pieniężnych na łączną kwotę 152400,00 zł, w tym 144700,00 zł za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy  suplementów diety lub za wprowadzanie do obrotu produktów niebędących żywnością oraz 7700,00 zł za sprzedaż suplementów diety bez złożenia wniosku o wpis do rejestru/ zatwierdzenia zakładu.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco