środa, 01 sierpień 2007 08:36 | Aktualności

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje cykl specjalistycznych szkoleń adresowanych do pracowników medycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ekspozycji zawodowej i postępowania poekspozycyjnego.

Szkolenia będą odbywały się w niżej podanych terminach:

Szkolenia dla kadry pielęgniarskiej

  • 10 – 13 września 2007
  • 24 – 27 września 2007
  • 22 – 25 października 2007

Szkolenia dla lekarzy ginekologów:

  • 27 – 30 wrześnie 2007

Odpłatność za udział w każdym typie szkoleń wynosi 170,- zł. W ramach tej opłaty organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienką oraz całodzienne wyżywienie. Koszty dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie specjalistycznego kursu.

Osoby zainteresowane szkoleniami zgłaszają swój udział bezpośrednio do Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanea”.

 Do przesyłanej do organizatora dokumentacji zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dołączyć kserokopię wpłaty 170,- zł na konto (z zaznaczeniem imienia i nazwiska osoby, za którą dokonano wpłaty oraz terminu szkolenia).

Dane adresowe oraz druki zgłoszeń do udziału w szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.reshumanae.neostrada.pl

 

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku
Elżbieta Charytoniuk

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco