wtorek, 22 październik 2019 10:54 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku ze zbliżającym się okresem zwiększonej zachorowalności na grypę sezonową, rekomenduje podjęcie działań zmniejszających ryzyko zachorowań Państwa pracowników.

Grypa jest chorobą często lekceważoną, która jednak co roku staje się powodem wielu tysięcy zachorowań, setek hospitalizacji i wielu ludzkich dramatów. Do zakażenia wirusem grypy dochodzi drogą kropelkową, rzadziej przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Osoba zakażona może być źródłem zakażenia dla innych jeden dzień przed wystąpieniem objawów oraz do tygodnia po pojawieniu się symptomów grypy, takich jak: kaszel, ból gardła, katar, wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle głowy, złe samopoczucie. Powikłania pogrypowe mogą wystąpić u osoby w każdym wieku, bez względu na ogólny stan zdrowia.
Skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę są szczepienia ochronne. Z uwagi na zmienność wirusa grypy zaleca się powtarzanie szczepień co roku.

Szczepienia przynoszą korzyści zarówno pracownikom jak i pracodawcom:

  • znaczące zmniejszenie zagrożenia zachorowania na grypę i przeniesienia zakażenia na członków rodziny chorego,
  • uniknięcie kosztów zakupu leków i zmniejszenia wynagrodzenia pracowników,
  • zmniejszenie absencji pracowników,
  • uniknięcie konieczności reorganizacji pracy w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, a zwłaszcza epidemii,
  • wzmocnienie wizerunku firmy i zadowolenie pracowników.

W sezonie 2019/2020 w Polsce dla osób dorosłych dostępne są szczepionki inaktywowane zawierające 3 (Influvac) lub 4 (Influvac Tetra, Vaxigrip tetra) antygeny wirusa grypy. Obecnie na rynku komercyjnym wiele podmiotów medycznych oferuje szczepienia dla firm zarówno w swoich placówkach, jak i bezpośrednio w siedzibach zakładów pracy. Kontakty do ww. firm można łatwo znaleźć w Internecie.

Ulotka

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku z radością informuje, iż przyznano międzynarodowe wyróżnienie dla pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kwidzynie.

W sezonie 2019/2020 w Polsce dostępne są szczepionki inaktywowane (zawierające 3 lub 4 antygeny wirusów grypy). Ponadto w listopadzie 2019 r. będzie dostępna szczepionka żywa, podawana donosowo, przeznaczona dla dzieci i młodzieży.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami (e-papierosami).

"Intencją współpracy jest udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych w postaci broszur wśród pracodawców zakładów branży przetwórstwa mięsnego, nadzorowanych przez pion Higieny Pracy w zakresie przestrzegania przepisów dot. warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz umieszczenie na stronach internetowych Inspekcji informacji o kampanii z odesłaniem do strony internetowej Głównego Inspektoratu Pracy (www.bhpnatak.pl)."

Wzorem lat ubiegłych Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje - w tym roku w partnerstwie z Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – akcję medialną propagującą szczepienia ochronne. Wydarzenie z udziałem mediów odbędzie się w piątek, 4 października br. o godz. 11:00 w Centrum Medycyny Rodzinnej (CMR) GUMed (Gdańsk, ul. Dębinki 7). Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych. Udział w wydarzeniu, obok Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Tomasza Augustyniaka, potwierdzili m. in.  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku pani Elżbieta Rucińska-Kulesz, Paweł Orłowski - przewodniczący Pierwszej Rady Uczelni, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed prof. Tomasz Smiatacz oraz przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W związku z wejściem w życie w dniu 23-09-2019 roku ustawy z dnia 23 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz.1593) rozszerzony zostaje zakres urządzeń radiologicznych, z którymi prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych  z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Na terenie województwa pomorskiego w 2019 roku zorganizowano ogółem 3787 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 2371 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 439 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 226 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /136/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /90/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 751 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco