piątek, 08 listopad 2019 14:32 | Aktualności

W dniach 17-18 października 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października  2019 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL-2019”, odbyło się wojewódzkie ćwiczenie formacji obrony cywilnej. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku tworzący Sekcję Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych wraz z Zespołem Pobierania Próbek, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Centralnego Laboratorium Badawczego w Gdańsku (Sekcji Ochrony Środowiska), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (Sekcji Higieny Weterynaryjnej), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Członkowie formacji Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych uczestniczący w ćwiczeniu realizowali zadania związane z pobieraniem próbek oraz wykonywaniem badań w sytuacji wystąpienia zagrożeń radiacyjnych, chemicznych i biologicznych na terenie województwa pomorskiego. Sekcja Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych podjęła działania w miejscowości Grabiny Zameczek, gdzie ujawniono porzucony pojemnik z nieznaną substancją, stanowiącą źródło zagrożenia radiacyjnego – skorzystano ze wsparcia Policji z Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim, która zabezpieczała teren potencjalnego skażenia.

W trakcie realizacji ćwiczenia podjęto współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Analiz Laboratoryjnych w Pruszczu Gdańskim. Z młyna, sąsiadującego z miejscem zdarzenia, pobrano próbki zboża do badań. Następnie zostały one przetransportowane do Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Sekcja Ochrony Środowiska została skierowana do podjęcia natychmiastowych działań zapobiegających rozwojowi sytuacji kryzysowej związanej z awarią przepompowni ścieków na Ołowiance - zrzut ścieków do Martwej Wisły.

Sekcja Higieny Weterynaryjnej podjęła natychmiastowe działania zapobiegające rozwojowi sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem ogniska wścieklizny w związku z padłymi nietoperzami na poddaszu jednej ze Szkół Podstawowych  z terenu Gdańska.

Natomiast Sekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa podjęła działania zapobiegające rozwojowi sytuacji kryzysowej związanej z zamieraniem drzewostanu iglastego w związku z podejrzeniem obecności organizmów kwarantannowych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy.

Przygotowano sprawozdania z badań oraz sformułowano wnioski. Wymiana meldunków i informacji przebiegła bez zakłóceń, a cele szkoleniowe zostały osiągnięte.