wtorek, 17 październik 2006 09:36 | Aktualności

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to blisko sto lat służby polskiemu społeczeństwu. Ten okres udowodnił, że największą wartością Inspekcji byli i zawsze pozostaną ludzie – bardzo zaangażowani, wykształceni, z ogromnym doświadczeniem. Właśnie oni tworzą 18-tysięczną armię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przez 24 godziny na dobę czuwa nad bezpieczeństwem Polaków.

Ta największa w Polsce inspekcja - kiepsko opłacana i nagminnie pomijana przy podwyżkach dla służby zdrowia - ma jeden cel: chronić polskie społeczeństwo. A zagrożeń na progu XXI wieku wcale nie brakuje. Począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez monitoring jakości wody do picia czy kąpieli, po nadzór nad warunkami higieny:

 • środowiska,
 • pracy,
 • radiacyjnej,
 • procesów nauczania i wychowania,
 • wypoczynku i rekreacji,
 • warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

Na czele Państwowej Inspekcji Sanitarnej stoi Główny Inspektor Sanitarny. Kieruje pracą inspekcji poprzez 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Najbardziej trudną i żmudną pracę wykonuje 318 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, z kolei nad bezpieczeństwem wwożonych do Polski towarów i żywności czuwa dziesięć Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wizytówką Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest nowoczesna baza laboratoryjna, służąca na co dzień tysiącom Polaków. Dzięki własnej zaradności oraz środkom z Unii Europejskiej udało się wyposażyć laboratoria w najnowocześniejszy sprzęt, na którym przeprowadza się następujące badania:

 • serologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne materiałów klinicznych,
 • fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody pitnej oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych,
 • gleby i osadów ściekowych pod kątem przydatności do celów rolniczych,
 • zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • czynników szkodliwych w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • czynników szkodliwych i uciążliwych środowiska pracy,
 • fizyko-chemiczne i bakteriologiczne żywności, w tym substancji dodatkowych dozwolonych w środkach spożywczych,
 • zanieczyszczeń żywności,
 • pomiary skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych,
 • pomiary zawartości naturalnych radionuklidów  w materiałach budowlanych,
 • pomiary rozkładu pól elektromagnetycznych w środowisku, w tym w środowisku pracy,
 • pomiary pozwalające ocenić stan ochrony radiologicznej pracowników i populacji.

Ponadto to Państwowa Inspekcja Sanitarna legitymuje się jedyną w Polsce siecią laboratoriów badających żywność modyfikowaną genetycznie. Pracownie w Tarnobrzegu, Poznaniu oraz Białymstoku każdego roku oceniają zawartość substancji modyfikowanej genetycznie w tysiącach produktów żywnościowych, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa.

Nie mniej ważna jest praca oświatowo-zdrowotna i wszelkie działania związane z promocją zdrowego stylu życia. Państwowa Inspekcja Sanitarna chce odejść od wizerunku kontrolera z bloczkiem mandatowym. Tym, co odróżnia PIS od innych instytucji kontrolnych, jest nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia. W każdym roku zwiększa się liczba realizowanych programów oraz akcji prozdrowotnych. Do najważniejszych należą:

 • „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”,
 • „Różowa Wstążeczka”,
 • „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”,
 • „Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej”,
 • Profilaktyka HIV/AIDS,
 • Profilaktyka tytoniowa.

Od bieżącego roku szkolnego w szkołach realizowany będzie program dotyczący zdrowego żywienia i aktywności fizycznej „Trzymaj formę”.

Mimo wejścia w XXI wiek, nadal w naszym społeczeństwie istnieje potrzeba popularyzowania zasad higieny, racjonalnego żywienia, masowych szczepień czy metod zapobiegania chorobom zakaźnym. I taką właśnie misję edukacji zdrowotnej ma Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają świadomość odpowiedzialności spoczywającej na ich barkach. Dlatego, by nadążyć za ciągle wzrastającymi wymaganiami Unii Europejskiej, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia w kraju i zagranicą. W tyle nie pozostają również laboratoria, które co roku sukcesywnie powiększają liczbę akredytowanych badań.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco