środa, 11 grudzień 2019 07:55 | Aktualności

Obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz wychowanie go z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Część rodziców ulega niezdrowej „modzie” na organizowanie spotkań dla dzieci nie szczepionych, które nie przechodziły ospy wietrznej czy odry, z udziałem dzieci chorych po to, aby celowo je zarazić. Liczą na łagodne przechorowanie choroby i prawdopodobnie chcą w ten sposób zabezpieczyć dziecko przed zachorowaniem w późniejszym wieku.

Należy jednak pamiętać, że wirusy ospy wietrznej i odry są drobnoustrojami nieprzewidywalnymi, mogącymi powodować poważne konsekwencje dla zdrowia, w tym powikłania skutkujące koniecznością hospitalizacji lub zgonem.

Ospę wietrzną wywołuje wirus, który jest również przyczyną półpaśca. Szerzy się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni i pośredni (skażone przedmioty). Jest bardzo zaraźliwy i wywołuje: wysypkę, swędzenie, brak łaknienia, ból głowy, osłabienie, stan podgorączkowy lub gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych. Powikłania: wirusowe ospowe zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie serca. Na skutek uaktywnienia się wirusów, które pozostają w zwojach nerwowych, mogą pojawić się bardzo bolesne objawy półpaśca .

Odrę wywołuje wirus szerzący się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni i pośredni (skażone przedmioty). Jest bardzo zaraźliwy i wywołuje: plamisto-grudkową wysypkę, swędzenie, kaszel, katar, zapalenie spojówek, gorączkę powyżej 38C. Powikłania występują często i są to: zapalenie ucha środkowego, ciężkie wirusowe zapalenie płuc, zapalenie mózgu
i opon mózgowo-rdzeniowych. Najniebezpieczniejszym powikłaniem jest podostre stwardniające zapalenie mózgu występujące po kilku latach od zakażenia z objawami otępienia, drgawek, spastycznych skurczów i zgonu w ciągu 1-2 lat2.

Udział w spotkaniach typu „ospa party”, „odra party” stanowi nieprzewidywalne ryzyko dla zdrowia i życia dziecka!

Szczepienie jest jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem profilaktyki.

Niepoddawanie dziecka szczepieniom ochronnym:

  • pozbawia dziecko prawa do profilaktycznego świadczenia zdrowotnego służącego zapobieganiu wystąpienia chorób zakaźnych,
  • narusza dobro dziecka, gdyż naraża dziecko na zachorowanie lub utratę zdrowia w związku
    z powikłaniami chorób zakaźnych,
  • jest sprzeczne z interesem społecznym wyrażonym w dążeniu władz publicznych
    do zwalczania chorób zakaźnych w drodze uodpornienia populacji i tym samym zapobieżenia społecznym skutkom występowania chorób zakaźnych.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
Baumann-Popczyk A., Sadkowska-Todys M., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka. Alfa medica press, Bielsko-Biała 2014

Źródło: Tekst pochodzi ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/bez-kategorii/ostrzezenie-glownego-inspektora-sanitarnego-przed-udzialem-w-spotkaniach-typu-ospa-party-odra-party/

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco