czwartek, 30 styczeń 2020 14:19 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego dla dzieci i młodzieży zorganizowano ogółem 466 turnusów  wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 149 turnusów wyjazdowych oraz 317 turnusów w miejscu zamieszkania. W województwie pomorskim ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało 13 770 uczestników.

W bieżącym roku w czasie dwutygodniowych ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i  młodzieży skontrolowała ogółem 305 turnusów, w tym 61 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 27 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 217 form wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Odnotowano 9 przypadków zachorowań wśród dzieci i młodzieży oraz 14 przypadków wypadków i urazów. Nie stwierdzono zatruć pokarmowych.

Stan higieniczno-sanitarny placówek wypoczynku zimowego zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w 2020 roku nie budził zastrzeżeń. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych był odpowiednio przygotowany. Organizatorzy wypoczynku dbali, aby był on interesujący dla uczestników, a jednocześnie odbywał się w bezpiecznych i właściwych pod względem higieniczno-sanitarnym warunkach. Oferowany uczestnikom zimowiska program był ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco