piątek, 31 styczeń 2020 10:50 | Aktualności

Należy stosować wyłącznie sterylne wymazówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego, z  wacikiem z włókna syntetycznego (np. sztuczny jedwab, wiskoza, dakron) !!

1) wymaz z gardła – należy poprosić pacjenta o szerokie otwarcie jamy ustnej. Używając szpatułki docisnąć język ku dołowi, co pozwoli uniknąć kontaminacji wymazu śliną i za pomocą suchego sterylnego patyczka wymazowego energicznie potrzeć obie powierzchnie migdałków oraz tylną ścianę gardła (bez dotykania powierzchni jamy ustnej), zwracając szczególną uwagę na miejsca zapalnie zmienione. Patyczek wymazowy z pobranym materiałem umieścić następnie w probówce transportowej, z którą został on dostarczony. Koniec patyczka wymazowego odłamać tuż przy zakrętce. Probówkę zakręcić.

2) dwa wymazy z nosa (z obu nozdrzy) – należy upewnić się czy przed pobraniem materiału pacjent nie wydmuchał nosa. W celu pobrania wymazu należy delikatnie odchylić głowę pacjenta do tyłu
i przytrzymać za podbródek. Drugą ręką umieścić koniec suchego sterylnego patyczka wymazowego w prawym nozdrzu pacjenta. Wymaz powinien być pobrany energicznie, aby mieć pewność, iż zawiera on zarówno komórki, jak i śluz z wnętrza nozdrza. Patyczek wymazowy z pobranym materiałem umieścić następnie w probówce, w której jest już wymaz z gardła. Koniec patyczka wymazowego odłamać tuż przy zakrętce. Probówkę zakręcić. Według tej samej procedury, za pomocą nowego sterylnego patyczka wymazowego, należy pobrać wymaz z lewego nozdrza i umieścić patyczek w probówce, w której znajduje się wymaz z gardła i z prawego nozdrza.

W ten sposób w jednej probówce znajdują się trzy patyczki wymazowe.

Do probówki, w której znajdują się trzy patyczki wymazowe należy dodać 1 - 2 ml podłoża transportowego (sól fizjologiczna lub PBS), tak aby waciki, i TYLKO WACIKI, były całkowicie zanurzone. Nie należy stosować innych podłóż transportowych, np.  mikrobiologicznych.

Pobrany materiał należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej w temperaturze chłodniczej (5 ± 30C) i jak najszybciej przekazać do Laboratorium WSSE, najlepiej do 24 godzin,
od chwili pobrania wraz z wypełnionym formularzem Zlecenia jednorazowego.

Jeśli dostarczenie próbki w takim czasie jest niemożliwe, dopuszczalne jest dostarczenie do badania próbki w postaci zawiesiny z pobranych materiałów i podłoża transportowego (sól fizjologiczna lub PBS) sporządzonej w sterylnej, szczelnie zamykanej probówce, nadającej się do mrożenia w temp. - 700C. Zawiesinę uzyskuje się poprzez energiczne poruszanie patyczkiem wymazowym z pobranym materiałem z gardła oraz z dwóch nozdrzy w roztworze podłoża transportowego (sól fizjologiczna lub PBS), tak by materiał kliniczny obecny na patyczku mógł znaleźć się w roztworze. Zawiesinę taką (bez patyczków wymazowych), należy zamrozić w  temp. - 700C lub niższej i dostarczyć do laboratorium w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie wraz z wypełnionym formularzem Zlecenia jednorazowego.

W celu ustalenia szczegółów dot. wykonania badania należy skontaktować się z Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Gdańsku tel. 58 776 34 10 lub 776 34 11 .

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco