piątek, 13 marzec 2020 12:09 | Aktualności
  1. Przyjmowanie materiału do badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2  odbywa się w sposób ustalony z podmiotem leczniczym województwa pomorskiego.
  2. Materiał do badania pobierany jest przez lekarza w podmiocie leczniczym, zlecenie na badania podpisuje właściwy dla podmiotu leczniczego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  3. Wyniki badań będą przekazywane do właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz podmiotów leczniczych w kolejności przyjmowania próbek do badania.
  4. Nie ma możliwości wykonywania płatnych badań na rzecz osób prywatnych.
  5. Ilość testów na terenie województwa pomorskiego jest wystarczająca do zapewnienia ciągłości badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco