piątek, 13 marzec 2020 12:56 | Aktualności

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco współpracuje z Policją odnośnie osób objętych kwarantanną.

Policja i/lub przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają kontrole sprawdzające, czy osoba objęta kwarantanną przebywa w wyznaczonym miejscu przeznaczonym do kwarantanny, głównie we własnym mieszkaniu.

Podczas kontroli nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu policjanta/przedstawiciela Państwowej Inspekcji Sanitarnej z osobą objętą kwarantanną, więc nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków ochrony osobistej.

Osoba odbywająca kwarantannę nie powinna opuszczać miejsca kwarantanny, aby wykluczyć kontakt z innymi osobami. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome lub bliskie o robienie zakupów/leków i pozostawianie ich pod drzwiami mieszkania. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, która nie może liczyć na pomoc osób z rodziny powinna zwrócić się do urzędu miasta lub gminy, w której mieszka, z prośbą o pomoc.

Obowiązek kwarantanny jest nakładany w drodze decyzji administracyjnej, za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi mandat w wysokości 5 tys. zł., może również grozić odpowiedzialność karna.

Długość kwarantanny jest uzależniona od maksymalnego okresu wylęgania danej choroby np. w przypadku cholery wynosi 5 dni, dżumy płucnej - 6 dni, a w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 - 14 dni.

W województwie pomorskim aktualnie 32 osoby przebywają na kwarantannie, z czego w Trójmieście 11.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco