sobota, 21 marzec 2020 18:15 | Aktualności

Informacja z dnia 21 marca 2020 roku
związana z COVID-19
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
w województwie pomorskim

  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej - 13710
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 27
  • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 4066
  • liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla woj. pomorskiego - 123
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla woj. pomorskiego łącznie - 563
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego - 141
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego - 687
  • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 11
  • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano

Wszystkie osoby z kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały objęte kwarantanną domową.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco