poniedziałek, 31 maj 2010 13:51 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zorganizowane żywienie dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego powinno odbywać się w obiektach żywienia zatwierdzonych na mocy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco