poniedziałek, 13 lipiec 2020 12:39 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 6 lipca 2020 r. zgłoszono ogółem 1098 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 799 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 69 obozów, w tym 17 obozów pod namiotami oraz 230 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 7276 uczestników. 

W czasie trwania letniego wypoczynku 2020 r. przeprowadzono 98 kontroli, w tym dwie interwencyjne, które  nie potwierdziły zgłoszonych zastrzeżeń.

 W pierwszym tygodniu wypoczynku odnotowano uchybienia i nieprawidłowości na dwóch skontrolowanych turnusach. Dotyczyły one braku odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (2), braku ciepłej wody do mycia (1) oraz braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu (1).

Przypadków zatruć pokarmowych nie stwierdzono. Odnotowano 3 przypadki zachorowań wśród dzieci i młodzieży oraz 11 wypadków/urazów.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży prowadzi się uwzględniając wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży jak również Instrukcję Głównego Inspektora Sanitarnego wraz z aneksem w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

Podczas kontroli prowadzi się dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku, w tym także w kontekście pandemii koronawirusa.