wtorek, 16 kwiecień 2013 04:57 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ogłasza konkurs na krótki film pod hasłem „Uzależnienia wokół mnie”, którego celem jest propagowanie życia bez nałogów, promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw asertywnych, zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego.