poniedziałek, 04 luty 2013 13:11 | Aktualności

W roku szkolnym 2012/2013 ferie zimowe na terenie województwa pomorskiego będą trwały od 11 do 24 lutego. W tym okresie niektóre dzieci wyjadą na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury lub ośrodki sportowe.

W 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz.1696).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem organizatorzy wypoczynku (niezależnie od formy) powinni zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego corocznie podejmuje działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków wypoczynku. Czynności kontrolne prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy w czasie trwania ferii zimowych oceniają stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży w województwie pomorskim.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zaniedbania w zakresie warunków żywienia i jakości żywności w obiektach wypoczynku oraz pobytu dzieci i młodzieży) prosimy o zgłoszenie tego faktu do właściwego Inspektora Sanitarnego, na terenie którego zorganizowany został wypoczynek.

Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina o trwającym okresie zachorowań na grypę. W miejscach zimowego wypoczynku zostaną podjęte wzmożone działania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki  zachorowań, skierowane do uczestników wypoczynku i ich opiekunów. Materiały informacyjne dostępne są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku http://www.wsse.gda.pl.

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego życzy wszystkim uczestnikom zimowego wypoczynku wspaniałych, a przede wszystkim zdrowych ferii.


ULOTKA - pdf FERIE 2013 (306 KB)
 
przydatne linki:
http://wypoczynek.men.gov.pl
http://www.kuratorium.gda.pl
http://www.bezpiecznienastoku.pl

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco