wtorek, 25 czerwiec 2013 11:39 | Aktualności

W sobotę 22 czerwca br. na Targu Rybnym w Gdańsku odbyły się obchody Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

Akcja miała na celu edukację młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, propagowanie mody na życie wolne od uzależnień oraz promowanie innowacyjnych działań z zakresu profilaktyki rówieśniczej.

Podczas imprezy odbyły się happeningi, koncerty muzycznych grup młodzieżowych, przedstawienia teatralne.

W imieniu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dyrektor Tomasz Augustyniak wręczył nagrody rzeczowe i dyplomy laureatom wojewódzkiego konkursu na krótki film ph. „Uzależnienia wokół mnie”. Nagrodzone filmy były emitowane w ustawionym w sąsiedztwie głównej sceny namiocie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Po zakończeniu występów scenicznych uczestnicy i organizatorzy przenieśli się do auli budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, gdzie przeprowadzono debatę pt. „Głos profilaktyki” z udziałem młodzieży i ekspertów. Była to okazja do otwartej rozmowy pokoleniowej na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron, planowanych działań oraz społecznych oczekiwań.