środa, 19 czerwiec 2013 10:48 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął akcję mającą na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw. -  pdf plik PDF (220 KB) pdf
(220 KB)