środa, 21 listopad 2012 14:21 | Aktualności

Szkolenie z realizacji polityki zdrowotnej w zakresie tworzenia stref wolnych od dymu tytoniowego dla funkcjonariuszy policji i straży miejskiej "Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"

W dniu 15 listopada 2012 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się szkolenie z realizacji polityki zdrowotnej w zakresie tworzenia stref wolnych od dymu tytoniowego. Szkolenie objął patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław Struk.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zorganizował szkolenie w ramach projektu "Odświeżamy nasze miasta -TOB3CIT (Tobacco Free Cities)", uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu województwa, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, uczestniczyło w nim ogółem 79 osób.

Celem szkolenia było zaangażowanie służb mundurowych w edukację społeczeństwa w zakresie prawa antytytoniowego oraz wzmożenia monitorowania i egzekwowania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych.

Podczas szkolenia poruszano następujące kwestie:

  • „Główne założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”
  • „Strefy wolne od dymu tytoniowego – dlaczego ważne jest ich wprowadzenie?”
  • „System legislacyjny w zakresie ograniczania używania tytoniu w Polsce.”

Wykłady wygłosili specjaliści z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, wykładowcy z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.