piątek, 03 czerwiec 2011 11:21 | Aktualności

W ramach „ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU” wdniu 31 maja 2011 roku w godzinach 10.00 – 17.00 odbyła się akcja edukacyjna w Centrum Handlowym TESCO w Gdańsku.

Przeprowadzane były bezpłatnie:

  • pomiary ciśnienia tętniczego,
  • pomiary poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc u osób palących tytoń,
  • pomiary objętości i pojemności płuc - spirometria,
  • dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych (ulotki, broszury),
  • porady i konsultacje w zakresie szkodliwości palenia tytoniu i możliwości wyjścia z nałogu.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych pracowników i klientów gdańskiego TESCO.