piątek, 19 październik 2012 13:10 | Aktualności

W dniach 11 – 12 października 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ul. Dębinki 4 w Gdańsku odbyła się wystawa grzybów na której zaprezentowano 107 gatunków, z podziałem na grzyby jadalne, niejadalne oraz trujące.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Trójmiasta – wśród uczestników były zorganizowane wycieczki ze szkół i przedszkoli, jak również osoby prywatne.
Dla dzieci i młodzieży była to interesująca lekcja przyrody i ekologii, dla dorosłych - okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa oraz uświadomienia sobie niebezpieczeństw związanych ze zbieraniem i spożywaniem grzybów, których przynależność gatunkowa nasuwa wątpliwości.
W wystawie uczestniczyli grzyboznawcy, ich porady były okazją do zyskania wiedzy na temat bardziej świadomego, a dzięki temu bezpieczniejszego korzystania z grzybowych zasobów pomorskich lasów.