poniedziałek, 08 marzec 2010 09:36 | Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia, który corocznie obchodzony jest 7 kwietnia, w 2010 roku będzie się koncentrował na problemach zdrowotnych wynikających z postępującej urbanizacji świata, a hasłem przewodnim będzie „Człowiek i miasto”  (ang. „1000 Cities, 1000 Lives”). 

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w 2007 roku liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii 50% ogółu populacji. Szacuje się, że do 2030 roku sześć na dziesięć osób będzie mieszkało w mieście, a przed rokiem 2050 wskaźnik ten sięgnie siedmiu osób.

W nadchodzących trzydziestu latach znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich. Taki stan rzeczy wiąże się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmującymi m. in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczbę wypadków oraz zdarzeń z użyciem przemocy, epidemie chorób, używanie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.who.int/whd2010.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco