poniedziałek, 23 listopad 2009 09:11 | Aktualności

W dniach 16 – 17 listopada br. w hotelu Hotton w Gdyni, przy ul. Św. Piotra 8 odbyło się szkolenie dla pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia stacji powiatowych, zorganizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku.

Szkolenie dotyczyło realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • dr n. med. Agata Wolska, kier. OZiPZ WSSE w Warszawie („Metodyka Programu Wybierz Życie Pierwszy Krok)
  • Krystyna Żelich – Tarczyńska, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (Promocja Zdrowia i edukacja zdrowotna w świetle nowej podstawy programowej)
  • dr n. med. Piotr Mielcarek, Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej AMG w Gdańsku (Zakażenie HPV i szanse jego ograniczenia – wykład medyczny)
  • Anna Brzosko i Jacek Krenzel, doradcy PR z Warszawy (Skuteczna komunikacja społeczna)
  • Agnieszka Górecka i Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, Fundacja Edukacji Społecznej (Doświadczenia w realizacji programu Wybierz życie Pierwszy Krok)

Ponadto zaprezentowano pracownikom PSSE założenia nowych programów z zakresu profilaktyki tytoniowej: „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco