wtorek, 03 listopad 2009 10:58 | Aktualności

W dniu 27 października 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ulicy Dębinki 4 w Gdańsku odbył się finałowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach realizacji „Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011”. 

W konkursie wzięło udział 21 laureatów etapu powiatowego, przeprowadzonego tydzień wcześniej w 17 powiatach województwa pomorskiego.

Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań dotyczących problematyki HIV/AIDS. Następnie komisja złożona z pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE oraz gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej sprawdziła prace i wyłoniła laureatów. Odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom.

Lista zwycięzców:

  • I miejsce:    Aneta Jeleniewska - Zespół Szkół Licealnych w Czersku , powiat chojnicki.
  • II miejsce:   Damian Witek – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
  • III miejsce:  Natalia Majerowicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, zaś pozostali uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz gadżetami z logo kampanii na rzecz walki z HIV/AIDS.

 

Poziom wiedzy i przygotowania uczestników etapu wojewódzkiego organizatorzy zgodnie uznali za bardzo wysoki i wyrazili nadzieję, że zgromadzona w świetlicy gdańskiej WSSE młodzież stanie się w środowisku rówieśników swoistą awangardą w szerzeniu świadomości zagrożeń związanych z AIDS oraz w propagowaniu bezpiecznych zachowań pozwalających uniknąć zakażenia wirusem HIV.