wtorek, 09 czerwiec 2009 10:16 | Aktualności

W dniu 28 maja br. w sali wykładowej budynku Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku przy ulicy Dębowej 23 odbyła się konferencja pt. „Lokalne działania antytytoniowe: stan obecny oraz perspektywy”, zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli:

  • Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Jan Kozłowski
  • Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz,
  • J.M. Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku prof. dr hab. med. Janusz Moryś
  • Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką nikotynizmu, które działają na terenie Gdańska (znalazły się wśród nich: Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Urząd Miejski, Straż Miejska, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Pomorski Oddział NFZ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland, Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka). Przybyło także wielu gości, w tym liczna grupa studentów Akademii Medycznej.

Po krótkich prezentacjach multimedialnych przybliżających działalność wymienionych instytucji w dziedzinie walki z paleniem tytoniu, wystąpił doradca  Prezydenta RP ds. Zdrowia dr Tomasz Zdrojewski, który omówił „Wytyczne WHO oraz efektywne działania w zakresie walki z epidemią palenia w świetle badań naukowych”.

Po kilkunastominutowej przerwie odbyła się dyskusja panelowa nt. integracji działań na poziomie lokalnym, zakończona zredagowaniem i odczytaniem wspólnego apelu organizatorów konferencji, skierowanego do lokalnych decydentów. Oto jego treść:

My, uczestnicy konferencji „Lokalne działania antytytoniowe: stan obecny oraz perspektywy”, będąc świadomi szkód zdrowotnych, społecznych i finansowych jakie niesie ze sobą epidemia palenia tytoniu w Polsce oraz dostrzegając pilną potrzebę stanowczych działań w tym zakresie apelujemy do wszystkich kompetentnych władz i organizacji o:

  • podejmowanie skutecznych, opartych o dowody naukowe interwencji antytytoniowych
  • większą integrację działań antytytoniowych na poziomie lokalnym i centralnym
  • zwiększenie finansowania działań antytytoniowych jako niedrogich i kosztowo-efektywnych metod prewencji zwłaszcza chorób układu krążenia, nowotworowych itp.                                                                       

 

Po zakończeniu części merytorycznej nastąpiła część prasowa, podczas której uczestnicy konferencji odpowiadali na pytania przybyłych mediów.