poniedziałek, 03 wrzesień 2012 13:34 | Aktualności

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dążąc do poprawy warunków pracy organizuje różnego typu akcje ogólnoeuropejskie. „Partnerstwo dla prewencji” (ang. Working together rof risk prevention) to hasło największej europejskiej kampanii z trwającego od 2008 r. cyklu: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”, realizowanej w celu zwiększenia bezpieczeństwa w pracy.

Kampania rozpoczęła się 19 kwietnia 2012 r., jest w Polsce koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i obejmuje lata 2012 – 2013.

Główne przesłania kampanii:

  • Zachęcanie kadry kierowniczej i pracodawców do pełnienia roli lidera i podejmowania działań przywódczych w zakresie bhp, przez faktyczne zasięganie opinii pracowników i stosowanie najlepszych dostępnych strategii służących ograniczaniu ryzyka zawodowego,
  • Zachęcanie pracowników i ich przedstawicieli do zgłaszania swoich pomysłów kierownictwu i aktywnej z nim współpracy.

Kampania jest otwarta dla organizacji i osób na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w tym dla pracodawców w sektorze prywatnym i publicznym, menedżerów, kierowników i pracowników oraz organizacji i osób zajmujących się działaniami w zakresie bhp i ochrony zdrowia w pracy.

Materiały kampanijne dostępne są u organizatora polskiej edycji kampanii w postaci bezpłatnych broszur, plakatów czy ulotek, a także na stronie kampanii: www.healthy-workplaces.eu.

Materiały promocyjne kampanii (pliki do pobrania):

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco