poniedziałek, 04 maj 2009 14:38 | Aktualności

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny to najlepszy sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi. 

 

Wirusy przeziębienia i grypy przenoszą się z rąk na inne dotykane części ciała, np. na śluzówkę oczu lub nosa. Dotykanie jedzenia również może prowadzić do rozprzestrzenienia się niebezpiecznych dla zdrowia bakterii.

Właściwa higiena rąk jest podstawą prewencji i kontroli w zakresie zakażeń podczas pandemii grypy. Wirus grypy może przeżyć na rękach do pięciu minut, a na twardych powierzchniach do dwóch dni. Dlatego niezwykle ważne jest częste mycie rąk, aby zapewnić zdrowie sobie i innym.

Mechaniczne czynności mycia, płukania i suszenia rąk usuwają większość bakterii chwilowo znajdujących się na rękach. Gdy na rękach znajdują się widoczne zabrudzenia, należy umyć ręce mydłem pod bieżącą wodą.

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, tj. częstego i dokładnego mycia rąk, zwłaszcza przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety, po kichaniu, kaszlu i dotykaniu powierzchni, które mogły być zanieczyszczone przez inne osoby oraz korzystanie z jednorazowych chusteczek higienicznych.

Warto pamiętać, iż przestrzeganie zasad higieny w domu oznacza mniejszą ilość zakażeń w skali całego społeczeństwa. Mniejsza ilość chorych wymagających leczenia antybiotykami zmniejsza szansę uodpornienia się bakterii na farmaceutyki stosowane do walki z nimi.