czwartek, 12 lipiec 2012 14:28 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego odnotowano pojawienie się barszczu Sosnowskiego. Roślina ta stanowić może zagrożenie dla zdrowia ludzi – zawarta w niej substancja powoduje m. in. zapalenie skóry i spojówek, pęcherze, trudno gojące się rany.

W związku z powyższym zaleca się szczególną ostrożność podczas spacerów i wycieczek w plener, a w przypadku zauważenia barszczu Sosnowskiego uprasza się o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie służb gminnych.

   pdf ULOTKA (979 KB)