wtorek, 01 kwiecień 2014 11:24 | Aktualności

W dniach 10-11 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników pionu Higieny Pracy Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych województwa pomorskiego oraz pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku

TYTUŁ ZADANIA: Edukacja ekologiczna – wpływ substancji chemicznych i ich mieszanin na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Celem projektu, w ramach edukacji ekologicznej, była organizacja kompleksowego szkolenia na temat wpływu substancji chemicznych i ich mieszanin na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin – m. in. Rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH), Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.)

ORGANIZATOR SZKOLENIA: Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

ZADANIE ZREALIZOWANO W TERMINIE: 10-11 kwietnia 2014 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe GALION w Gdańsku, ul. Stogi 20

UCZESTNICY: 27 pracowników pionu Higieny Pracy Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych województwa pomorskiego oraz 4 pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epiemiologicznej w Gdańsku

Bezpośredni odbiorcy tematyki ww. szkolenia (pracownicy pionu Higieny Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego) zdobytą wiedzę będą przekazywać i promować w ramach sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego wśród przedsiębiorców i mieszkańców województwa pomorskiego (odbiorcy pośredni).

Uczestników szkolenia poinformowano o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pisemnie oraz ustnie).

Przeszkoleni pracownicy pionu Higieny Pracy województwa pomorskiego otrzymali materiały szkoleniowe, które obejmowały: teczkę (z logo WFOŚiGW, logo WSSE, tytułem oraz datą szkolenia) zawierającą notatnik, długopis oraz 3 ołówki. Ponadto uczestnikom szkolenia przekazano pendrive z elektroniczną wersją prezentacji, smycz, siatkę bawełnianą (z logo WFOŚiGW, logo WSSE, tytułem oraz datą szkolenia) oraz pojemnik na materiały biurowe.

Na szkolenie przygotowano plakat w fomacie A0 oraz w formacie A3 (z logo WFOŚiGW, logo WSSE, tytułem oraz datą szkolenia), identyfikatory dla uczestników oraz wykładowców, a także zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Wykonano dokumentację zdjęciową szkolenia.

PRELEGENCI: Marcela Palczewska-Tulińska, Andrzej Krześlak

Wykładowcy, którzy przeprowadzili szkolenie związani są z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, na co dzień zajmują się tematyką dotyczącą substancji chemicznych i ich mieszanin. Są czołowymi specjalistami w tej dziedzinie w Polsce.

  pdf Szczegółowy program szkolenia oraz osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny (645 KB)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco