czwartek, 15 maj 2014 13:48 | Aktualności

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to europejska kampania informacyjna, której polską edycję   koordynuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Głównym celem kampanii jest promowanie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie niosą ze sobą dla pracowników, pracodawców, a w dłuższej perspektywie również dla gospodarki. Skuteczna kontrola zagrożeń psychospołecznych prowadzi do stworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy są zdrowsi, a kultura bezpieczeństwa pracy ma wysoki poziom, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii. Popularności tej problematyki towarzyszy duża różnorodność znaczeń przypisywanych temu pojęciu. Stres w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dot. warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, w której w danym momencie warunki
i wymagania te przekraczają ich możliwości.
Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie: stres.ciop.pl

  pdf Plakat kampanii (596 KB)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco