poniedziałek, 23 czerwiec 2014 13:03 | Aktualności

W sobotę 14 czerwca br. na Targu Rybnym w Gdańsku odbyły się obchody „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

Powyższe przedsięwzięcie było kontynuacją działań z poprzedniego roku - Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, która cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży i potwierdziła potrzebę dalszego rozwijania tej inicjatywy.  

Akcja miała na celu edukację młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, propagowanie mody na życie wolne od uzależnień oraz promowanie innowacyjnych działań z zakresu profilaktyki rówieśniczej.

Organizatorzy zdecydowali, aby w tym roku charakter imprezy nawiązywał do położenia geograficznego miasta Gdańska, w związku z tym dość nietypowo scena znajdowała się na żaglowcu szkoleniowym „Generał Zaruski”. Podczas imprezy odbyły się happeningi, koncerty muzycznych grup młodzieżowych, przedstawienia teatralne.

W imieniu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Zastępca Dyrektora - Tomasz Augustyniak wręczył statuetki oraz dyplomy laureatom Wojewódzkiego Festiwalu Krótkich Filmów o Uzależnieniach.

Na zakończenie imprezy odbyła się debata pt. „Głos profilaktyki” z udziałem młodzieży i ekspertów. Była to okazja do otwartej rozmowy pokoleniowej na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron, planowanych działań oraz społecznych oczekiwań.

  • Aktualności
  • poniedziałek, 23 czerwiec 2014 13:03
  • poniedziałek, 23 czerwiec 2014 13:16

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco