czwartek, 23 lipiec 2015 13:44 | Aktualności

Na terenie woj. pomorskiego do dnia 9 lipca 2015 r. zgłoszono ogółem 2051 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży , w tym 1561 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach  wykorzystywanych do wypoczynku, 189 obozów pod namiotami oraz 301 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 25254 uczestników.

W czasie trwania pierwszego tygodnia letniego wypoczynku 2015 r. przeprowadzono ogółem 244 kontrole. Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzono na 14 turnusach, w tym na 2 turnusach nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. W jednym przypadku stwierdzono brak ciepłej wody do mycia, a na jednym turnusie został przekroczony limit miejsc.
Odnotowano 17 przypadków zachorowań wśród dzieci oraz 24 wypadki/urazy.
Przypadków zatruć pokarmowych nie stwierdzono.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży jest wykonywany z uwzględnieniem zaleceń Wojewody Pomorskiego w sprawie organizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. Podczas kontroli prowadzona jest dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco