wtorek, 01 wrzesień 2015 08:04 | Aktualności

Z dniem 1 września 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Nowe przepisy mają na celu ułatwienie przedszkolom, szkołom i placówkom opiekuńczo-wychowawczym wdrażanie działań służących kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.

Pełen tekst rozporządzenia: http://legislacja.rcl.gov.pl/

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco