poniedziałek, 21 marzec 2011 08:46 | Aktualności

„Początkiem wszechrzeczy jest woda. Tales z Miletu (VII / VI p. n. e) "

„Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie.  
Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest  woda: wielka  
jak morze albo mała jak źródełko. Stephenie Meyer – Wojna o Dąb.”

 

Światowy Dzień Wody, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 ( UNCED ) w Rio de Janeiro w Brazylii. Pierwsze obchody odbyły się w roku 1993 i od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem.Trzy czwarte powierzchni Ziemi to woda, ale tylko jeden procent światowych zasobów nadaje się do wykorzystania do spożycia. Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej i bezpiecznej wody. Światowy Dzień Wody ma na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na najważniejsze problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Światowy Dzień Wody 2011 obchodzony jest pod hasłem „Woda dla miast”. Uroczystości zorganizowane będą w Kapsztadzie w dniach 20 - 22 marca 2011 roku. Tegoroczny temat „Woda dla miast” wychodzi naprzeciw potrzebom  światowym w  tym zakresie, jako że większość ludności świata żyje w miastach. Celem Światowego Dnia Wody 2011 jest skupienie międzynarodowej uwagi na skutkach szybkiego wzrostu liczby ludności miejskiej, potrzebach rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,konieczności oszacowania wpływu na miejskie systemy wodociągowe zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz zachęcanie rządów, organizacji, społeczności, a także poszczególnych jednostek do aktywnego angażowania się w rozwiązywanie problemów miejskiej gospodarki wodnej.

Ciekawostki o wodzie pdf plik PDF (123 KB)
Raport dotyczący jakości wody do spożycia w woj. pomorskim   pdf plik PDF (415 KB)
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne wody   pdf plik PDF (77 KB)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco