poniedziałek, 07 wrzesień 2015 08:11 | Aktualności

W dniu 4 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyły się dwie pierwsze z cyklu konferencji dla dyrektorów szkół i placówek wychowawczych województwa pomorskiego, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Jednym z tematów poruszonych na spotkaniu była problematyka dopalaczy: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak omawiał kwestie zatruć, planów działań profilaktycznych oraz dróg pomocy dla osób dotkniętych problemem, zaś młodszy aspirant Joanna Skrent z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wystąpiła z prezentacją pt. „Substancje psychoaktywne – konsekwencje prawne”.

W ramach spotkań dystrybuowane były materiały informacyjne o dopalaczach przygotowane w ramach wspólnych działań Wojewody Pomorskiego, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Kolejne konferencje odbędą się w Lęborku (7 września), Kwidzynie (8 września) oraz w Kościerzynie (9 września).