piątek, 11 wrzesień 2015 14:38 | Aktualności

W dniach 9 i 10 września 2015 roku, z inicjatywy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,  w siedzibie WIOŚ w Gdańsku odbyło się spotkanie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Państwową Inspekcję Sanitarną reprezentowali Pan Tomasz Augustyniak - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i jego Zastępca - Pani Anna Obuchowska. Z ramienia WIOŚ spotkanie prowadził Pan Radosław Rzepecki - Z-ca Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W pierwszym dniu spotkania informacje o zakresie działalności, kompetencjach, prowadzonych kontrolach i ich formie przedstawili pracownicy Wydziału Inspekcji WIOŚ w Gdańsku dla Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa pomorskiego oraz pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku. Przedstawiony został również zakres badań i ocen prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem informacji o jakości powietrza w naszym województwie) oraz możliwości analityczne i pomiarowe Laboratorium WIOŚ. W drugim dniu spotkania pracownicy Wojewódzkiej stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przedstawili zakres zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kompetencje wynikające z ustawy oraz sposób realizacji zadań Inspekcji. Przedstawiono również możliwości analityczne  laboratoriów Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych województwa pomorskiego. Ważnym elementem spotkania była wymiana informacji o sposobach załatwiania skarg i interwencji, które kierowane są przez petentów do obu Inspekcji, a nie znajdują się w ich kompetencjach ustawowych.

Warsztatowa forma wymiany informacji pomiędzy Inspekcjami pozwoliła na ożywonią  dyskusję i niewątpliwie wpłynie na  dalsze doskonalenie wzajemnej współpracy a w efekcie wpłynie pozytywnie na zgodne z kompetencjami realizowanie podań i interwencji petentów.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco