czwartek, 08 październik 2015 08:02 | Aktualności

W świetle prowadzonych w chwili obecnej licznych kampanii promujących picie wody bezpośrednio z kranu, programów edukacyjnych zakładających przeprowadzenie kampanii promującej bezpośrednie spożywanie wody z kranu czy ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakłady Higieny o opracowanie wytycznych dotyczących zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych.

Dokument zawiera informacje obejmujące tematykę dotyczącą sposobów zapewniania odpowiedniej jakości wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia aby w sposób odpowiedzialny móc zachęcać dzieci do jej korzystania. W zaleceniach zawarte zostały ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. m in. odpowiednia jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne, wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych, lokalizacja, rozmieszczenie i ilość urządzeń bezpośrednio udostępniających wodę wodociągową do picia, fachowe podłączenie urządzeń, z zastosowaniem materiałów nie wpływających negatywnie na jakość wody, stały nadzór nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń, z okresowym czyszczeniem i sanityzacją/dezynfekcją urządzeń, okresowa kontrola jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej.

  • Aktualności
  • czwartek, 08 październik 2015 08:02
  • czwartek, 08 październik 2015 09:17

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco