czwartek, 15 październik 2015 09:35 | Aktualności

W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba rodziców/opiekunów, którzy uchylają się od obowiązku wykonywania szczepień ochronnych swoich dzieci. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogromna ilość fałszywych i nierzetelnych informacji, rozpowszechnianych głównie w internecie, na temat rzekomo groźnych dla zdrowia skutków szczepień.

Tymczasem potwierdzone i uznane przez świat naukowy rzetelne badania nie potwierdziły żadnych hipotez wysuwanych przez ruchy antyszczepionkowe. Szczepienia ochronne stanowią jedno z największych osiągnięć cywilizacyjnych ostatnich dekad, pozwoliły bowiem znacząco zredukować występowanie wielu bardzo groźnych chorób. Postępująca tendencja zaniechania szczepień grozi zatem nawrotem niewystępujących od dawna epidemii. 

Drugą ważną przyczyną przemawiającą za koniecznością powszechnych szczepień ochronnych jest zjawisko tzw. odporności grupowej, które powstaje dzięki szczepieniu dużej części populacji. Odporność grupowa pozwala chronić przed zachorowaniem osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być zaszczepione bądź też przyjęły szczepionkę, ale w ich organizmie nie wykształciły się odpowiednie procesy odporności.

Uchylanie się od szczepień stwarza więc realne zagrożenie zdrowotne nie tylko dla tych osób, które same nie są poddawane szczepieniom, ale też dla jednostek, które z różnych względów nie mogą być zaszczepione.

Szczegółowe informacje na temat szczepień ochronnych oraz zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji ich zaniechania dostępne są na stronie internetowej www.szczepienia.info.

Można je też uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 58 344 73 00 wew. 280 w godzinach 8:00 – 15:00.