środa, 21 październik 2015 09:51 | Aktualności

W dniu 19 października 2015 roku w Strzelinku ( pow. Słupski ) odbyła się narada Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa pomorskiego.

Na spotkaniu przedstawiono podsumowanie oraz wnioski z udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "POMORZE-2015”, które odbyło się w dniach 14 – 16 września 2015 r.

Pan Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dokonał omówienia działań dotyczących profilaktyki dopalaczy, które organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowały na terenie województwa pomorskiego od lipca br.

Kolejną część spotkania przeznaczono na dyskusję odnośnie działań prowadzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych związanych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Ostatnią część narady poświęcono planowaniu zasadniczych zamierzeń organów Inspekcji Sanitarnej w województwie w roku 2016 oraz omówieniu zmian organizacyjnych i finansowych w najbliższym roku.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco