czwartek, 05 listopad 2015 14:29 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął patronat nad programem „Gdańsk-jeMy zdrowo!”, którego organizatorem jest Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, będący jednostką budżetową Miasta Gdańska.

Program „Gdańsk-jeMy zdrowo!” ma na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodnie z wytycznymi znowelizowanej ustawy. Program realizowany będzie na przestrzeni trzech lat, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek oświatowych. Program skierowany jest do wszystkich gdańskich szkół, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

Założenia programu „Gdańsk – jeMy zdrowo!” realizowane będą w następujących obszarach:

 • Dostosowania standardów żywieniowych w placówkach oświatowych do wymogów znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach), które obowiązuje od 1 września 2015 roku.
 • Poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami/opiekunami.

 Adresaci programu:

 • Program w części szkoleniowej dotyczy dyrektorów, intendentek, kucharek, pomocy kuchennych gdańskich placówek oświatowych.
 • Część informacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.

Program obejmuje:

 • Szkolenia skierowane do dyrektorów, intendentów i kucharek, pomocy kuchennych szkolnych. Warsztat edukacyjny (3 godziny) obejmuje:
  • zasady żywienia dzieci i dostępu do żywności w placówkach oświatowych w świetle nowych przepisów (1 godzina),
  • zasady wdrażania standardu informowania o składzie posiłków (45 minut),
  • warsztat kulinarny – dobre praktyki dla szkół (45 minut).
 • Konsultacje - Podczas realizacji programu uczestnikom oferujemy wsparcie w zakresie wdrażanego w placówce programu pilotażowego. Konsultacje odbywają się w określonych dniach.
 • Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej - Działanie to polega na wdrożeniu systemu standardowego komunikowania rodziców i opiekunów o jadłospisie i składzie posiłków szkolnej stołówki. Osoba upoważniona (intendent/ka) wprowadza do programu internetowego dane dotyczące posiłku. To działanie umożliwi rodzicom i opiekunom odczyt jadłospisu na pobranej wcześniej aplikacji mobilnej (np. telefonie komórkowym). Dzięki temu rodzice mają pełny dostęp do informacji o składzie posiłków w danej placówce.
 • Konkurs - Placówki, które włączą się do programu wezmą udział w konkursie na smaczne i zdrowe menu szkolne.
 • Przyznawanie certyfikatów udziału w programie - Dla placówek, które włączą się w program i spełnią wyznaczone kryteria w zakresie żywienia uczniów oraz promowania zdrowego żywienia.

Korzyści dla szkół:

 • Bezpłatne szkolenia
 • Materiał edukacyjny
 • System standardowego tworzenia menu (online)
 • Możliwość udziału w konkursie „Najzdrowsze szkolne menu w Gdańsku”
 • Certyfikat potwierdzający udział w programie
 • Podniesienie rangi szkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego
 • Podniesienie rangi przedszkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 75% całodziennego zapotrzebowania energetycznego
 • Integracja środowiska szkolnego w pracy nad poprawą jakości żywienia w szkołach
 • Wymiana dobrych praktyk

Korzyści dla dzieci i rodziców: 

 • Systematyczny dostęp do pełnej informacji o aktualnym menu posiłków szkolnych i przedszkolnych.
 • Wzrost wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania – moduł edukacyjny aplikacji.

Przedszkola oraz szkoły zainteresowane udziałem w programie mogą kierować zgłoszenia do koordynatora programu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Aktualności dotyczące naboru do programu znajdują się na stronie internetowej www.opzisdz.pl w zakładce programy.

Dnia 24 sierpnia 2015 r. Prezydent Miasta Gdańska przedstawił priorytety edukacyjne na rok szkolny 2015/2016, w tym wdrożenie nowego programu „Gdańsk - jeMY zdrowo!” więcej na: www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,39120.html

Podczas cyklicznego spotkania dyrektorów gdańskich placówek oświatowych, odbyła się prezentacja założeń programu Gdańsk-jeMy zdrowo!
więcej na: http://www.gdansk.pl/urzad/edukacja_nowy,1806,39197.html

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco