piątek, 15 styczeń 2016 10:35 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zamierzają przeprowadzić w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Głównym celem Konkursu jest:

  • wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” metodą projektu,
  • promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”,
  • zwiększenie efektywności oddziaływań programowych w zakresie promocji aktywności fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży,
  • intensyfikacja działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i środowiska domowego uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez szkołę, jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z formularzami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.trzymajforme.pl/index/?id=53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54#

Zachęcamy do wzięcia udziału !!!

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco